บริจาค

ร่วมสนับสนุนเรา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินงานได้ด้วยเงินทุนจากค่าสมาชิกและเงินบริจาคจากปัจเจกบุคคล เราไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน
ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้เราสามารถที่จะคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม เราทำงานรณรงค์ได้โดยอาศัยเงินทุนสนับสนุนจาก คนเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อตกลงและเงื่อนไข


นโยบาย